Puber met een beperking

Heeft uw kind moeite met zijn beperking?

Kinderen in de puberteit denken na over zichzelf en hun toekomst. Een beperking hebben, kan dan extra zwaar zijn voor uw kind.

MEE heeft daarom de cursus Voel je oké, gemaakt. De cursus is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar met een lichamelijke handicap. Bel MEE om uw kind aan te melden.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE Drechtsteden

Bezoekadres

Johan de Wittstraat
40a
3311 KJ
Dordrecht

Postadres

3016
3301 DA
Dordrecht
Heb jij een broer of zus met een chronische ziekte of beperking?

Zijn de broertjes en zusjes tussen de 8 en 12 jaar? Dan kunnen ze via MEE naar de cursus Speciaal voor mij.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE Drechtsteden

Bezoekadres

Johan de Wittstraat
40a
3311 KJ
Dordrecht

Postadres

3016
3301 DA
Dordrecht
Heeft u hulpmiddelen nodig omdat uw kind met een beperking thuis woont?

Ga naar het WMO-loket in het gemeentehuis. De medewerker weet door wie en waar u geholpen wordt. Zo nodig krijgt u hulp met de aanvraag.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Sociale Dienst Drechtsteden - Wmo-loket

Spuiboulevard
298
3311 GR
Dordrecht
Kan de gemeente niet bijdragen aan de kosten voor hulpmiddelen?

Stichting Stinafo biedt aangepaste hulpmiddelen en ondersteuning aan opvoeders van een gehandicapt of chronisch ziek kind. Kijk op de website van Stinafo hoe u een aanvraag doet.

Stichting Stinafo

Telefonisch bereikbaar: ma t/m do 9.00 - 17.00 uur.

Wil uw kind sporten maar heeft het intensieve zorg nodig?
Heeft uw kind hulpmiddelen nodig om lessen te volgen?

Heeft uw kind hulpmiddelen nodig om lessen te kunnen volgen? Overleg met de school welke middelen nodig zijn. Vraag een bijdrage bij UWV aan:

  • bel UWV om een formulier Aanvraag voorzieningen of download het formulier van de website
  • vul het formulier in
  • stuur het formulier naar UWV
  • binnen 6 weken hoort u of u geld krijgt van UWV.

In de brief die u van UWV krijgt, wordt uitgelegd hoe het verder gaat.

Komt u er niet uit? MEE kan u helpen bij het invullen van de aanvraag.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE Drechtsteden

Bezoekadres

Johan de Wittstraat
40a
3311 KJ
Dordrecht

Postadres

3016
3301 DA
Dordrecht

UWV - hulpmiddelen voor mijn kind

Heeft u een thuiswonend kind met een beperking?

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en geef aan dat u een kind heeft met een beperking. Om te bepalen of uw kind extra zorg nodig heeft, heeft de SVB een advies nodig van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ neemt contact met u op als ze vragen hebben. Soms vraagt het CIZ extra informatie op bij artsen of specialisten. Het CIZ doet dit alleen als u daar toestemming voor geeft. Als blijkt dat uw thuiswonend kind (van 3 tot en met 17 jaar) extra zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor dubbele kinderbijslag.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Sociale Verzekeringsbank - dubbele kinderbijslag

Wilt u dat uw kind regulier onderwijs volgt?

Daar kunt u extra geld voor aanvragen. Dat gaat zo:

  • Download het aanmeldformulier van de website van het Regionaal Expertise Centrum.
  • Vul het formulier in. MEE kan u helpen met het invullen. De ouderfunctionaris van het Regionaal Expertise Centrum helpt u ook.
  • Maak samen met de ouderfunctionaris een dossier over uw kind.
  • Stuur het formulier samen met het dossier naar het Regionaal Expertise Centrum.
  • Binnen twee tot drie weken krijgt u bericht.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt de school van uw kind extra geld. Dat heet ook wel een rugzakje. Als uw kind naar een andere school verhuist, gaat het extra geld naar die nieuwe school.

Lees meer over passend onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

MEE Drechtsteden

Bezoekadres

Johan de Wittstraat
40a
3311 KJ
Dordrecht

Postadres

3016
3301 DA
Dordrecht

Rijksoverheid - passend onderwijs