Professionals

Stap 1: Signaleren
Je bent op deze site terechtgekomen omdat je problemen bij een kind of jongere hebt gesignaleerd. Daarmee heb je stap 1 van de Meldcode Kindermishandeling bereikt. Het gebruik van deze Meldcode is of wordt verplicht voor alle organisaties en professionals in het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie en de jeugdzorg.

Stap 2: Collegiale consultatie
Om zeker van je zaak te zijn of jouw observatie juist is, kun je collega’s betrekken. Dit kan de Intern begeleider op je school zijn maar ook andere deskundigen. Bijvoorbeeld het Zorgteam op school of de coördinator van het CJG. Bespreek met hen je observaties en registreer met wie je hebt gesproken, wat het onderwerp was en wanneer je dit hebt gedaan.

Het kan zelfs nu al nodig zijn om op te schalen en, al dan niet anoniem, contact te zoeken met Veilig Thuis ( 0800 2000). Veilig Thuis is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt.

  • Ook als je twijfelt: 'Is dit wel kindermishandeling?'
  • Ook als je alleen advies wilt: 'Wat kan ik zelf doen om dit kind te helpen?'
  • Ook als je vindt dat Veilig Thuis onderzoek moet doen.
  • Ook als je niet wilt dat je naam genoemd wordt: u kunt anoniem blijven.

Een andere mogelijkheid is het Steunpunt Huiselijk Geweld (0909-63 53 786). Je belt het Meldpunt Zorg en Overlast (ZO)/Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), als je je zorgen maakt over iemand, wanneer je overlast hebt van iemand in je omgeving of als je vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld. Het meldpunt biedt je advies en ondersteuning.

Stap 3: Bespreking met ouders/opvoeders
Nu je voor jezelf een beeld hebt van de situatie, is het tijd om dit te delen met de ouders/opvoeders. Registreer in ieder geval wanneer je wat met wie besproken hebt en wat de uitkomsten van dit gesprek zijn.

Een dergelijk gesprek kan best lastig zijn. Vraag in die gevallen dan ook hulp bij je collega, je directeur of de coördinator van het CJG. De coördinator van het CJG kan je ook een cursus 'Oudergesprekken voeren' aanbieden.

Stap 4: Zorg en veiligheid bepalen
Op basis van de voorafgaande stappen kun je nu inschatten wat de zorgbehoefte is van het kind/gezin. Bespreek deze zorgbehoefte met je collega of bijvoorbeeld in het Zorgteam op school. Neem contact op met de coördinator van het CJG om de juiste zorg op te starten.

Ook kan het zijn dat je je zorgen maakt over de veiligheid van het kind/gezin. Neem dan direct contact op met Veilig Thuis (0800 2000)

Registreer welke zorgen je hebt en met wie je contact hebt opgenomen.

Stap 5: Zorg voor jeugd gebruiken
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.
In dit systeem worden zorgmeldingen van diverse organisaties bij elkaar gebracht zodat risico’s vermeden kunnen worden.

Inloggen kun je hier: https://zvj.interaccess.nl/zvj/logon.jsf

Heb je geen inlogcodes vraag deze dan aan de coördinator van het CJG. Registreer wanneer je gemeld hebt en of je dit met ouders besproken hebt. Indien je niet met ouders gesproken hebt, registreer dan waarom.