Ondersteuning en begeleiding

Soms hebt u (tijdelijk) hulp en ondersteuning nodig om mee te doen in de maatschappij. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zelfredzaam blijft. Misschien zijn er hulpmiddelen of slimme oplossingen die uw leven makkelijker maken of misschien kan uw netwerk helpen.

Kan uw netwerk niet helpen of hebt u geen netwerk? Neem contact op met de gemeente. De gemeente biedt ondersteuning als uw omgeving niet kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg, huishoudelijke hulp en ondersteuning bij schulden of een laag inkomen.

Wilt u meer weten over de soorten hulp en ondersteuning die voor u beschikbaar zijn? Kies het onderwerp waarover u vragen hebt voor meer informatie.