Leerlingenvervoer

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?

Zit uw kind op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Bijvoorbeeld voor:

  • vervoer per fiets
  • openbaar vervoer
  • eigen vervoer (auto)
  • aangepast vervoer, zoals een taxi(bus)

Zit uw kind op een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag? Dan kunt u soms een vergoeding krijgen voor openbaar vervoer of eigen vervoer. Lees meer informatie op de webpagina Leerlingenvervoer van de gemeente.

U kunt leerlingenvervoer online aanvragen via het digitale loket van de gemeente. Lukt dat niet? Bel dan met de contactpersoon.

Gemeente Alblasserdam - Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer - contactpersoon