Groei van een basisschoolkind

Heeft u vragen over groeien, gewicht en voeding?

Leg uw vraag voor bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien van kinderen tot 23 jaar.

Het consultatiebureau heeft een inloopspreekuur. Daar kunt u terecht voor vragen over groeien, gewicht en advies over voeding. Bel Rivas voor het inloopspreekuur in Alblasserdam.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Consultatiebureau

Zeelt
2
2954 BH
Alblasserdam
Denkt u dat uw kind niet genoeg groeit?

Elk kind groeit. Let daarop. Want als het kind niet meer groeit, is er iets aan de hand.

Denkt u dat uw kind niet genoeg groeit? Kijk op de website Kind en Groei. Informatie over groeien is ook te vinden op de website van Kinderinfo bij Ontwikkeling.

Kind en groei

Wij.nl - kind info

Wilt u weten of uw kind goed beweegt?

Goed leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling. Als u denkt dat uw kind niet goed beweegt, kunt u contact opnemen met een fysiotherapeut voor kinderen.

Wilt u meer weten over onderzoeken van de jeugdarts?

Op de basisschool controleert een jeugdarts van de GGD of uw kind goed groeit. De jeugdarts komt voor het eerst als uw kind in groep 2 zit. Het is dan 5 of 6 jaar oud. Het tweede onderzoek is wanneer uw kind in groep 7 zit. De arts meet en weegt uw kind en doet een oog- en oortest. Ook kijkt de arts hoe het kind beweegt. Verder vraagt de arts hoe uw kind eet, of het goed hoort enzovoorts.

Bedenkt u achteraf nog vragen voor de jeugdarts? Via de GGD kunt u een afspraak maken. Kijk op de website van de GGD. De GGD zit ook in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo nodig verwijzen ze u door naar specialistische hulp.

Let op: een bezoek aan de jeugdarts is niet verplicht. Zonder toestemming van de opvoeders kan het kind niet onderzocht worden door de schoolarts. U kunt ook naar uw eigen huisarts of kinderarts gaan.

Wilt u meer weten over de puberteit?

Het lichaam van uw kind verandert sterk als het tussen 10 en 14 jaar oud is. Uw kind komt dan in de puberteit. Ook geestelijk wordt het dan meer volwassen. Het verschilt per kind wanneer en hoe de veranderingen komen. Kijk op de website Groeigids voor uitgebreide informatie.

Heeft uw kind een zeurende pijn in been of arm?

Dan is dat waarschijnlijk groeipijn. Het gaat vanzelf over. Als uw kind last heeft van zijn gewrichten, ga dan met uw kind naar de huisarts.