Cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?

Om Alblasserdammers te helpen zelfstandig deel te blijven nemen aan de maatschappij, zijn er cliëntondersteuners.

Cliëntondersteuning is hulp voor iedereen die zorg of hulp krijgt van een (zorg)instantie. Of als u zorg of hulp van een instantie wilt aanvragen. Cliëntondersteuning bestaat uit advies, informatie of kortdurende praktische hulp. Cliëntondersteuning is gratis.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u met onder andere:

  • het vinden en regelen van de juiste hulp
  • het begrijpen van regelingen, invullen van formulieren en ordenen van administratie
  • het opdoen van nieuwe contacten
  • het contact met (zorg)instanties

Kijk voor meer informatie over cliëntondersteuning op de pagina van Zorg Verandert.

Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en objectief en hebben geen verplichtingen richting de gemeente of een zorgaanbieder. Een cliëntondersteuner kan geen beslissing nemen over uw aanvraag voor ondersteuning of voor een voorziening.

Zorg Verandert - cliëntondersteuning: wat is het precies?

Kunt u cliëntondersteuning krijgen?

Misschien vindt u het moeilijk uit te leggen welke u hulp u precies denkt nodig te hebben. Of u overziet niet alle problemen en mogelijke oplossingen. Of u heeft hulp nodig bij het maken van keuzes. U kunt hulp krijgen. Zo voorkomt u dat u onnodig lang zoekt naar een oplossing.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

  • een familielid, mantelzorger of iemand anders uit uw eigen netwerk
  • uw persoonlijk begeleider of ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie, of
  • een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning is er voor iedereen, maar richt zich vooral op de kwetsbare Alblasserdammers. Bijvoorbeeld mensen waarbij de kwetsbaarheid samenhangt met beperkingen, chronische psychiatrische beperkingen, ziekte en/of ouderdomsverschijnselen. Neem voor meer informatie contact op met de cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuner

Contactpersoon: Mariëlle Verhoeve